26 czerwca 2018 zaczęły obowiązywać nowe zasady kwalifikacji pacjentów do zabiegów zaćmy, a także finansowania samych operacji. Zapoznaj się z tym, co się zmieniło.

Zmiana kwalifikacji do operacji zaćmy

Nadrzędną zmiana dla wszystkich pacjentów to nowe standardy wskazywania kryteriów medycznych, po których spełnieniu zostanie się skierowanym na zabieg zaćmy. Weryfikacja odbywa się teraz na każdym etapie leczenia, czyli już od momentu wystawienia skierowania, wpis na listę oczekujących, po moment wykonania zabiegu.

Lekarz, który skieruje Cię na zabieg operacji zaćmy będzie musiał dołączyć do skierowania kopię wyników badań oraz konsultacji, które posiada. Dokumenty od lekarza kierującego muszą umożliwić świadczeniodawcy zabiegu weryfikację kryteriów zabiegowych.

Całkowitą nowością przygotowaną przez NFZ jest umożliwienie świadczeniodawcy, wykonującemu zabieg, weryfikację tego, czy skierowany pacjent spełnia kryteria. Nowy produkt kontraktowy to wizyta kwalifikacyjna, podczas której okulista z ośrodka wykonującego zabieg zaćmy, sprawdzi czy pacjent spełnia nowe kryteria przygotowane przez NFZ.

Wizyta kwalifikacyjna na zabieg zaćmy musi odbyć się w ciągu 30 dni od zgłoszenia się pacjenta do ośrodka.

Kryteria kwalifikacji do zabiegu zaćmy

Nowe kryteria kwalifikacji do zabiegu zaćmy stworzyło Polskie Towarzystwo Okulistyczne. Dziś nie można już kwalifikować pacjentów do zabiegu, których ostrość wzroku do dali jest lepsza niż 0.6 (z najlepszą korekcją) według tablicy Snellena. Podstawowym kryterium kwalifikacyjnym mimo wszystko jest stwierdzenie zmętnienia soczewki przy badaniu z użyciem biomikroskopu po rozszerzeniu źrenicy.

Istnieje kilka wyjątków przy kwalifikacji do zabiegu:

  • zaćma jest przeszkodą w diagnozie i leczeniu innych chorób oka,
  • występuje jaskra zamkniętego kąta lub z wąskim kątem przesączania, co zagraża wystąpieniem jaskry,
  • wystąpienie różnowzroczności po operacji pierwszego oka przekraczającej 3,0 D,
  • osoby wykonujące zawód kierowcy, upośledzone umysłowo oraz chore umysłowo.

W OneDayClinic  wizyta kwalifikacyjna, jak i zabieg odbywają się w terminie jednego dnia, a nie tak jak w szpitalu w terminie 30 dni. Naszym pacjentom zawsze oferowaliśmy wizyty kontrolne jeden dzień po oraz kolejne, do całkowitego wyleczenia pacjenta, zupełnie za darmo. Na miejscu w Ostrawie, przeprowadzimy szczegółowe badanie przed operacją, następnie przejdziemy do zabiegu, który trwa zazwyczaj około 7-15 minut. Po zabiegu odwieziemy Cię do hotelu, gdzie wypoczniesz. Na drugi dzień, po upływie 24 godzin zabierzemy Cię na badanie kontrolne, a następnie odwieziemy do domu.

Zapewniamy leki w ramach domowej opieki oraz tłumaczenie dokumentacji medycznej na język polski. Druga wizyta ma miejsce między 14. a 28. dniem po zabiegu na którą cię dowieziemy tak jak na zabieg i to zupełnie za darmo. Ta wizyta jest niezwykle istotna dla Twojego zdrowia i bezwzględnie powinna się odbyć w ośrodku, który cię operował. Chodzi o to abyś był zbadany według tych samych procedur i przez ten sam zespół. Niektóre kliniki wysyłają na drugie badanie do dowolnego lekarza okulisty, co jest niewłaściwym zachowaniem z racji odpowiedzialności za leczenie w przypadku ewentualnych powikłań. Na wizytę kontrolną zabierzemy Cię z Twojej miejscowości, a po badaniu odwieziemy do domu. Wizyty kontrolne są bardzo ważne, pozwalają na pełną kontrolę procesu leczenia zaćmy. Nasi lekarze są świadomi, jak istotne jest dopilnowanie, aby oko pacjenta goiło się w należyty sposób, nie tylko w dniu, w którym wykonywany jest zabieg.

 

 

Dowiedz się więcej o klinice okulistycznej OneDayClinic

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

 

 

4.7/5 - (14 votes)