Gwarancja plus

Stres przed zniszczeniem nowych okularów? Pozbądź się go raz na zawsze!

OneDayClinic wprowadza do swojej oferty usługę GWARANCJA PLUS.
Dajemy naszym klientom możliwość zabezpieczenia swoich okularów  korekcyjnych, przeciwsłonecznych oraz soczewek okularowych!

Ogólne warunki GWARANCJI PLUS do zakupu okularów

1. Co jest ubezpieczone?

GWARANCJA+ obejmuje produkty medyczne zakupione w sieci salonów OneDayClinic, w tym:

 • okulary korekcyjne
 • okulary przeciwsłoneczne
 • soczewki okularowe

2 Jakie szkody obejmuje Gwarancja PLUS?

 • utratę produktu, w tym jego przypadkowe zagubienie lub utratę na skutek działania osoby trzeciej;
 • uszkodzenie produktu z przyczyn niedotyczących Gwaranta, w tym na skutek działania Klienta lub osoby trzeciej;
 • pogorszenie wzroku Klienta skutkujące koniecznością wymiany Produktu na inny, dostosowany do aktualnego stanu zdrowia Klienta.

3. Jaki jest okres trwania Gwarancji PLUS?

Usługa Gwarancja+ rozpoczyna się w dniu opłacenia zlecenia i opłaty gwarancyjnej i trwa przez kolejne 12 miesięcy.

4. Kiedy wygasa Gwarancja PLUS?

Standardowo Gwarancja+ obejmuje okres 12 miesięcy od opłacenia zlecenia. Istnieją jednak dwa wyjątki, kiedy usługa może zostać wygaszona szybciej:

 • W sytuacji wygaśnięcia umowy sprzedaży Produktu, w tym jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron
 • W sytuacji zrealizowania przez OneDayClinic pierwszego świadczenia gwarancyjnego polegającego na udzieleniu Klientowi rabatu kupieckiego na zakup nowego Produktu w ramach Gwarancji+

5. Zakres Gwarancji+

5.1 Utrata produktu

W przypadku utraty produktu OneDayClinic zobowiązuje się do udzielenia Klientowi rabatu kupieckiego na zakup nowego Produktu, należącego do tej samej kategorii Produktów, w wysokości:

 • jeżeli Cena zakupu nowego Produktu jest równa lub wyższa od Ceny zakupu poprzedniego Produktu – Klient otrzymuje rabat w wysokości 50% Ceny zakupu poprzedniego Produktu;
 • jeżeli Cena zakupu nowego Produktu jest niższa niż cena zakupu poprzedniego Produktu – Klient otrzymuje rabat w wysokości 50% Ceny zakupu nowego Produktu.

Uszkodzenie W przypadku uszkodzenia produktu – OneDayClinic zobowiązuje się do dokonania nieodpłatnej naprawy Produktu. Jeżeli jednak charakter lub zakres stwierdzonego uszkodzenia uniemożliwiają skuteczną naprawę Produktu, bądź czynią ją ekonomicznie nieuzasadnioną, OneDayClinic zobowiązuje się do udzielenia Klientowi rabatu kupieckiego na zakup nowego Produktu, należącego do tej samej kategorii Produktów, na zasadach opisanych szczegółowo w punkcie 5.1 lit. A i B

5.2 Pogorszenie wzroku Klienta

W przypadku pogorszenia wzroku Klienta skutkującego koniecznością wymiany Produktu na inny, dostosowany do aktualnego stanu zdrowia Klienta – Gwarant zobowiązuje się udzielić Klientowi rabatu kupieckiego na zakup nowego Produktu, w wysokości:

 • W przypadku soczewek okularowych - jeśli możliwym jest zastąpienie go innym Produktem należącym do tej samej kategorii Produktów – 50% Ceny zakupu Produktu, obliczonego na zasadach opisanych szczegółowo w regulaminie oraz przeznaczonego na zakup nowego Produktu z kategorii: soczewki okularowe;
 • W przypadku okularów korekcyjnych – 50% Ceny katalogowej soczewek okularowych zastosowanych w poprzednim Produkcie, przeznaczonego na zakup nowego Produktu z kategorii: soczewki okularowe;
 • jeżeli konstrukcja uprzednio zakupionego Produktu należącego do kategorii: okulary korekcyjne uniemożliwia wymianę soczewek okularowych – 50% Ceny zakupu Produktu, obliczonego na zasadach opisanych szczegółowo w regulaminie, oraz przeznaczonego na zakup nowego Produktu z kategorii: okulary korekcyjne.

6. Warunki skorzystania z Gwarancji PLUS w przypadku wystąpienia szkody

1. Warunkiem skorzystania z Gwarancji PLUS jest okazanie przez Klienta Certyfikatu gwarancyjnego wraz z dowodem sprzedaży w postaci wydanego przez Gwaranta paragonu fiskalnego bądź Faktury VAT, a nadto:

 • w przypadku utraty produktu – złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia wiedzy stwierdzającego fakt utraty Produktu;
 • w przypadku uszkodzenia Produktu - dostarczenie przez Klienta oraz przekazanie Gwarantowi egzemplarza Produktu w stanie uzasadniającym jego wymianę lub naprawę;
 • w przypadku pogorszenia wzroku Klient – przeprowadzenie przez Gwaranta stosowanego badania okulistycznego potwierdzającego fakt zaistnienia zmiany stanu narządu wzroku uzasadniającej wymianę Produktu na inny, dostosowany do aktualnego stanu zdrowia Klienta.

-A A A+

Irysowa 4, Bielany Wroc.

55-040 Kobierzyce

Godziny otwarcia

Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Adres e-mailowy

biuro@onedayclinic.pl
Zadzwoń Wyślij formularz

Skuteczne leczenie zaćmy w OneDayClinic

Skuteczne leczenie zaćmy w ODC

Zobacz, co mówią o nas pacjenci