Zaćma jest jednym z najczęściej występujących złodziei wzroku, odpowiadając obecnie za ponad 50% przypadków ślepoty na całym świecie. Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia WHO, liczba ta już w 2010 roku wynosiła ponad 20 milionów osób i od tego czasu nieustannie rośnie[1]. Jednym z problemów, jaki rodzi się w związku z rosnącą liczbą chorych pacjentów jest długi czas oczekiwania na operację zaćmy – jedyny sposób, by całkowicie zatrzymać postępowanie choroby i zapobiec utracie wzroku przez pacjenta. W Polsce kolejki do zabiegu sięgają często kilkunastu miesięcy. Jak wygląda sytuacja pacjentów w Sosnowcu?

Operacja zaćmy – terminy NFZ w Sosnowcu

Pacjenci, którzy otrzymali od okulisty diagnozę zaćmy i zostali zakwalifikowani do operacji na podstawie obowiązujących w tej kwestii zasad muszą liczyć się z tym, że w wielu przypadkach czeka ich co najmniej kilka do kilkunastu miesięcy spędzonych w kolejce do zabiegu. Ze względu na ograniczony budżet NFZ i duże zapotrzebowanie na operacje zaćmy wśród pacjentów, nie należy liczyć że ograniczenie dostępu do operacji znacząco zmniejszy kolejki – liczba osób cierpiących na zaćmę z roku na rok wzrasta, a ci już czekając w kolejce do zabiegu muszą cierpieć z powodu nieustannie pogarszającej się jakości wzroku.

W przypadku Sosnowca sytuacja osób zapisujących się w chwili obecnej na operację zaćmy w ramach NFZ nie wygląda najgorzej. Według portalu terminy leczenia.nfz.gov.pl[2], najbliższy dostępny termin zabiegu zaćmy w Sosnowcu przypada na 24.09.2019 dla przypadków stabilnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary. Pacjenci z określonym przypadkiem pilnym będą musieli poczekać na zabieg do 4 sierpnia bieżącego roku. Choć jednak nie są to terminy odległe, istnieją szpitale i kliniki w niedalekiej okolicy Sosnowca, w których można uzyskać pomoc znacznie szybciej.

Zaćma, a czas oczekiwania na operację

Dlaczego tak długi czas oczekiwania jest dla pacjenta szkodliwy? Zaćma jest chorobą postępującą, której nie da zatrzymać się metodami innymi niż operacja usunięcia zmętniałej soczewki. Ze względu na charakter choroby pacjenci cierpią jednak przez cały okres przed operacją, stopniowo tracąc ostrość i jakość wzroku. Nieleczona zaćma może doprowadzić do całkowitej ślepoty, która będzie nieodwracalna nawet po zastosowaniu leczenia operacyjnego.

Wśród doświadczonych chirurgów nieustannie trwają rozmowy o tym jak szybko należy podjąć decyzję o leczeniu operacyjnym, ale wszyscy zgodni są co do jednego – jeśli zaćma odbiera pacjentowi w znaczącym stopniu możliwość widzenia, jej usunięcie powinno odbyć się możliwie jak najszybciej, by zminimalizować ryzyko powikłań po operacji. Sytuacja pacjentów z Sosnowca nie jest jeszcze najgorsza – po zarejestrowaniu się na zabieg, nawet w przypadku stabilnym poczekają na niego nieco ponad 3 miesiące, co przy średniej krajowej wynoszącej ponad rok wygląda całkiem dobrze. Ci, którzy nie chcą jednak czekać mogą zdecydować się na wyjazd za granicę, gdzie terminy na operację zaćmy nie przekraczają 30 dni.

Operacja zaćmy na NFZ za granicą w ofercie OneDayClinic

Jednym ze sposobów na uniknięcie długich terminów NFZ na operację zaćmy, zyskującym coraz większą popularność także wśród pacjentów w Sosnowcu, jest wyjazd na zabieg za granicę. W związku z obowiązującą Polskę Dyrektywą Transgraniczną, pacjenci mają możliwość ubiegania się o refundację kosztów podstawowego zabiegu usunięcia zaćmy w OneDayClinic i innych klinikach zagranicznych, jednocześnie mając też możliwość dopłacenia z własnej kieszeni do wyższej jakości soczewki, czego NFZ w Polsce nie umożliwia. Zawsze staramy się zapewnić naszym pacjentom jak najwyższą jakość opieki lekarskiej i specjalistyczną pomoc zarówno przed, w trakcie, jak i po zabiegu. Wiemy, że poza unikaniem kolejek, wielu pacjentów pojawia się w OneDayClinic właśnie ze względu na zaufanie do naszych doświadczonych chirurgów i szansę na najlepszą opiekę medyczną podczas leczenia i rekonwalescencji po operacji.

Terminy NFZ na operację zaćmy ulegają poprawie z roku na rok, jednak przy rosnącej liczbie chorych nie ma praktycznie szans na to, by pacjenci byli leczeni „od ręki”. Ci, którzy nie chcą czekać i doświadczać pogarszania się wzroku mają dziś jednak alternatywne rozwiązanie, które nie wyklucza skorzystania z dofinansowania NFZ do zabiegu. Leczenie zaćmy w Sosnowcu nie musi być obciążone długimi kolejkami oczekiwania – wystarczy krótka podróż za południową granicę kraju, by cieszyć się nową jakością wzroku w mniej niż 30 dni.

4.8/5 - (41 votes)