Rehabilitacja wzroku – na czym polega

rehabilitacja wzroku - ćwiczenia na oczy dla dzieci

Rehabilitacja wzroku, czyli tzw. terapia widzenia to forma specjalistycznego wsparcia dla osób niewidomych i niedowidzących, wykraczająca poza standardowe ramy leczenia okulistycznego i optycznego. Obejmuje w równym stopniu zagadnienia z dziedziny psychologii, pedagogiki i socjologii. Rehabilitacja wzroku przeprowadzana jest przez doświadczonych ortoptystów. Współpracują z pacjentami po wypadkach, urazach narządu wzroku, a także po latach życia z wadami powodującymi znaczne niedowidzenie, wspomagając ich jakość życia i umiejętności posługiwania się wzrokiem w zakresie szerszym, niż są w stanie zapewnić same metody korekcji wzroku. Na czym polega rehabilitacja wzroku, dla kogo może być niezbędna i ile czasu może trwać praca z ortoptystą?

Kto może potrzebować rehabilitacji wzroku?

Jedną z głównych, choć nie jedyną grupą pacjentów trafiających na terapię widzenia są dzieci, które w wyniku powikłań w trakcie ciąży i po urodzeniu, a także predyspozycji genetycznych i wad wrodzonych mogą doświadczać problemów z prawidłowym rozwojem narządu wzrokowego. Według specjalistów „funkcje wzrokowe u dzieci słabowidzących nie rozwijają się samoistnie, ale można, a nawet trzeba, je ćwiczyć, i to jak najwcześniej. […] Zawczasu wykryte nieprawidłowości oraz wcześnie podjęta terapia widzenia może je znacznie ograniczyć, a nawet wyeliminować.” [1]

Odpowiednie ukształtowanie i wczesne leczenie pojawiających się problemów mają niebywały wpływ na jakość życia i rozwoju dziecka, jego motorykę, umiejętności poruszania się w przestrzeni czy aspekty społeczne rozwoju. Patrząc na problem z tej perspektywy, regularne wykonywanie badań wzroku u dzieci (przede wszystkim narażonych na wystąpienie problemów z widzeniem) pozwoli na szybkie wychwycenie ewentualnych zmian i wad. Jako że wzrok jest zmysłem podlegającym ciągłemu rozwojowi, przeprowadzenie właściwej terapii i leczenia u dzieci słabowidzących może zmniejszyć ryzyko znacznego upośledzenia wzroku lub całkowitej straty zdolności widzenia.

Rehabilitacja wzroku może być niezbędna także wśród pacjentów dorosłych, którzy po przebytych urazach, wypadkach lub wieloletnim zmaganiu się z poważnymi wadami wzroku cierpią z powodu osłabionej zdolności widzenia, niedowidzenia lub częściowej ślepoty. Do rehabilitacji często kwalifikowani są pacjenci ze zwyrodnieniem plamki żółtej, po operacji zaćmy, z uszkodzeniami nerwu wzrokowego, retinopatią cukrzycową, odwarstwieniem siatkówki czy po urazach mózgu wpływających na pracę nerwu wzrokowego.[2] Praca w ramach rehabilitacji wzroku ma za zadanie przede wszystkim spowolnić degradację wzroku, a także stymulować widzenie w różnych warunkach, na różne odległości, ułatwiając posługiwanie się wzrokiem na co dzień. Działania w zakresie rehabilitacji wzroku powinny iść w parze z leczeniem okulistycznym i, jeśli to konieczne, chirurgią okulistyczną, umożliwiając maksymalne usprawnienie wzroku.

mgr inż. Monika Gwara - optometrysta, ortoptysta

Odpowiada: mgr inż. Monika Gwara - ortoptystka, optometrystka, optyk w klinice OneDayClinic przy al. Armii Krajowej 2/1 we Wrocławiu

Pytania i odpowiedzi - dowiedz się, jak pracują nasi specjaliści!

Ile czasu może zająć rekonwalescencja wzroku po wypadkach i urazach? 

Ile trwa rehabilitacja wzroku? Nie istnieją określone ramy czasowe, które zostałyby narzucone przez ortoptystów w zakresie czasu trwania rehabilitacji wzroku u dzieci oraz pacjentów dorosłych. Każdy przypadek traktowany jest przez specjalistów indywidualnie, a sam przebieg terapii wzroku, rodzaj wykonywanych zadań, wsparcie okulistyczne oraz intensywność pracy przez cały czas trwania rehabilitacji są ściśle zależne od ostrości wzroku pacjenta, stopnia uszkodzenia nerwu wzrokowego lub innych elementów narządu wzroku oraz zaangażowania pacjenta w pracę z ortoptystą. Szczególnej uwadze należy poddać tutaj fakt, że czas trwania jednej sesji w ramach rehabilitacji wzroku jest ograniczony, a znaczna część pracy wykonywana jest przez samego pacjenta w domu, w ramach wykonywania codziennych czynności czy, w przypadku rehabilitacji wzroku u dzieci, w ramach zabawy.

ćwiczenia oczu dla dzieci

Praca z ortoptystą – jak przebiega rehabilitacja wzroku?

Zgodnie z definicją podawaną przez Polskie Towarzystwo Ortoptyczne, „ortoptysta to osoba wykonująca zawód medyczny, świadcząc usługi medyczne w zakresie ortoptyki (kwalifikacja Z.10). Ortoptyści zajmują się badaniem widzenia obuocznego oraz leczeniem zachowawczym zaburzeń widzenia oraz współpracy gałek ocznych, a w szczególności zezem i niedowidzeniem.” [3] Jednym z obszarów, w jakich specjalizują się ortoptyści jest właśnie rehabilitacja i terapia wzroku, mająca na celu poprawę niektórych funkcji wzrokowych, w tym ostrości wzroku, zaburzeń akomodacji i konwergencji, widzenia obucznego, percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz świadomości przestrzennej. Wybór ćwiczeń w ramach rehabilitacji jest całkowicie zależny od podłoża problemów wzrokowych u pacjenta oraz możliwości wypracowania pewnych obszarów widzenia przez wprowadzaną pracę wzrokową.

mgr inż. Monika Gwara - optometrysta, ortoptysta

Odpowiada: mgr inż. Monika Gwara - ortoptystka, optometrystka, optyk w klinice OneDayClinic przy al. Armii Krajowej 2/1 we Wrocławiu

Pytania i odpowiedzi - dowiedz się, jak pracują nasi specjaliści!

Gdzie można się umówić na konsultację z ortoptystą?

W klinikach OneDayClinic we Wrocławiu istnieje możliwość umówienia się na konsultację z ortoptystą, a także zapisania się na cykl spotkań w ramach prac Poradni Terapii Widzenia. Rehabilitacja wzroku odbywa się pod okiem doświadczonych specjalistek, które w swojej pracy korzystają z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak chociażby gogle VR. Nasze placówki znajdują się we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej oraz al. Armii Krajowej.
Więcej informacji na temat pracy poradni we Wrocławiu i naszych ortoptystek w znaleźć można na stronie Poradnia Terapii Widzenia.

Zostaw komentarz

-A A A+

Irysowa 4, Bielany Wroc.

55-040 Kobierzyce

Godziny otwarcia

Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Adres e-mailowy

biuro@onedayclinic.pl
Zadzwoń Wyślij formularz

Zoperowaliśmy już tysiące pacjentów, zobacz, co sprawiło, że nas wybrali


Pan Waldermar


Pani Małgorzata


Pan Janusz


Pani Basia


Pani Zofia


Pan Roman


Pan Wojciech


Pani Ewa

Zobacz więcej filmów na naszym kanale YouTube

Skuteczne leczenie zaćmy w OneDayClinic

Skuteczne leczenie zaćmy w ODC

Zobacz, co mówią o nas pacjenci