Kompleksowo przeprowadzona diagnostyka okulistyczna to podstawa profesjonalnej opieki specjalistycznej. Możliwość wykonania szeregu badań diagnostycznych zapewnia postawienie prawidłowej diagnozy oraz prawidłowe zaplanowanie leczenia oczu. Wśród podstawowych badań okulistycznych wyróżnia się badanie ciśnienia śródgałkowego, pachymetrię rogówki, pomiar akomodacji, ocenę zmętnienia soczewki, komputerowe badanie refrakcji i keratometrii oraz badanie OCT z opisem.

Podstawowe badania okulistyczne

Badanie ciśnienia śródgałkowego

Tonometria to badanie oczu przeprowadzanie głównie u osób, które źle widzą z bliska, ale dobrze z daleka. Badanie ciśnienia śródgałkowego pozwala wykryć jaskrę, ale jest zlecane także u pacjentów, którzy skarżą się na częsty ból głowy. Pomiary badania ciśnienia śródgałkowego wyraża się w jednostce mgHg. Wyniki pacjenta w starszym wieku nie powinny przekraczać 22 mgHg.

Pachymetria rogówki

Pachymetria to inaczej badanie grubości rogówki oka w jej centrum. Grubość rogówki oka u zdrowej osoby powinna wynosić 540 (+/- 30) mikrometrów. Jeśli wyniki pachymetrii rogówki odbiegają od normy to aparat mierzący ciśnienie wewnątrzgałkowe wykryje nieprawidłowości. Co ważne, jeśli rogówka oka pacjenta jest za cienka albo za gruba, okulista musi uwzględnić w wynikach odpowiednią poprawkę na wynik badania. Pachymetria rogówki to ważne okulistyczne badanie diagnostyczne, które jest istotne w ocenie ciśnienia oka oraz wykonywane w przypadku podejrzenia jaskry.

Pomiar akomodacji

Akomodacja oka to inaczej nastawność oka. Jest to proces przystosowawczy oka do oglądania przedmiotów z różnych odległości. Badanie zazwyczaj wykonuje się z odległości około 40 cm, a zadaniem pacjenta jest obserwacja tekstu znajdującego się nieco powyżej ostrości wzroku. Pomiar akomodacji jest możliwy dzięki zmianie kształtu soczewki, która zmienia się w wyniku skurczu mięśnia rzęskowego. Podczas tego badania okulista może zaobserwować także m.in. zwężanie się źrenicy, przesunięcie naczyniówki do przodu, rozluźnienie się włókna obwódki, przesunięcie się do przodu brzegu źrenicy tęczówki oraz przedniej powierzchni soczewki. Pomiar akomodacji umożliwia stwierdzenie dysfunkcji akomodacji, która może być przyczyną wielu dolegliwości.

badania okulistyczne Wrocław
Nowoczesne urządzenia do badania oczu pozwalają przyjąć wygodną pozycję zarówno pacjentowi, jak i lekarzowi. Dzięki temu badania okulistyczne są komfortowe oraz miarodajne. Trwają krótko, a uzyskane wyniki pozwalają zadecydować o konieczności leczenia.

Ocena zmętnienia soczewki

Rodząc się, zazwyczaj większość ludzi ma soczewki przezierne, które jednak mogą zmętnieć. Dzieje się tak na skutek postępowania zaćmy, która polega na zmętnieniu całości soczewki oka, lub tylko jej części. Zmętnienie soczewki prowadzi do postępującej utraty dobrej jakości widzenia. Należy zauważyć, że nieleczona zaćma może doprowadzić do całkowitej utraty wzroku. Co więcej, katarakta może spotkać osoby w różnym wieku, dlatego często stwierdzając pogorszenie jakości widzenia, wykonuje się ocenę zmętnienia soczewki oka. OneDayClinic znane jest z przeprowadzania szybkich operacji usunięcia zaćmy - dla naszych pacjentów oferujemy zabiegi w terminie do 30 dni, wykonywane z refundacją w klinikach w Czechach.

Komputerowe badanie refrakcji i keratometrii

Nieinwazyjne badanie okulistyczne, które pozwala na komputerowe sprawdzenie wady wzroku pacjenta to autorefraktometria. Badanie jest robione przez komputer, który wykonuje automatyczne obliczenia potrzebne do oceny pomiaru ostrości widzenia (refrakcja) oraz krzywizny rogówki (keratometria).

Badanie OCT bez opisu lub z opisem

Prawidłowa diagnostyka chorób oka jest możliwa także dzięki wykonaniu badania OCT. Jest to optyczna koherentna tomografia dna oka, która pozwala na uzyskanie modelu przekroju tkanki. Badanie OCT to nieinwazyjne badanie okulistyczne niezbędne w diagnostyce i leczeniu chorób siatkówki. Polega na aplikacji specjalnych kropli, które rozszerzają źrenice. Badanie trwa około 15 minut. Zainteresowani mogą wykonać badanie OCT bez opisu lub z opisem, które jest dokładniejsze oraz zawiera więcej szczegółowych informacji, w jednej z naszych placówek OneDayClinic Wrocław, a także w innych naszych placówkach - zapraszamy!

Oceń post