Regulamin akcji – Kupon Polecający

kupon polecający - OneDayClinic

REGULAMIN AKCJI „KUPON POLECAJĄCY”

 

 1. OGRANIZATOR PROMOCJI:

Organizatorem akcji promocyjnej pn. „Kupon Polecający” jest OneDayClinic Sp z o.o.-Sp. k z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Irysowej 4, 55-040 Kobierzyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000593358 (NIP 8961547749;  REGON 363694079).

 1. DEFINICJE:
  • Kupon Polecający – dokument, o ustalonym przez Organizatora Promocji wzorze, uprawniający Osobę Polecającą do otrzymania bonifikaty (rabatu potransakcyjnego) w kwocie 50 zł brutto tytułem premii za skuteczne polecenie osobie trzeciej, oferowanej przez OneDayClinic Sp. z o.o.-Sp.k., usługi obejmującej zabieg usuwania zaćmy.
  • Osoba Polecająca – osoba, która jest lub była w przeszłości klientem (pacjentem) Organizatora Promocji, posiadająca Kupon Polecający oraz polecająca osobie trzeciej, oferowaną przez OneDayClinic Sp. z o.o.-Sp.k., usługę obejmującą zabieg usuwania zaćmy.
  • Osoba Polecana – osoba trzecia niebędąca dotychczas klientem (pacjentem) Organizatora Promocji, która na skutek otrzymania Kuponu Polecającego zgłosi się do placówki handlowej/medycznej OneDayClinic Sp. z o.o.-Sp.k. celem podpisania umowy na wykonanie zabiegu usuwania zaćmy.
 • WARUNKI OGÓLNE:
 1. Organizator Promocji udostępnia swoim klientom (pacjentom) Kupon Polecający nieodpłatnie w formie elektronicznej, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej onedayclinic.pl stosownego formularza kuponu, lub w formie papierowej, poprzez wyłożenie formularza kuponu w siedzibie placówek handlowych/medycznych OneDayClinic Sp. z o.o.-Sp.k.
 2. Udostępnianie kuponów polecających stanowi element akcji marketingowej Organizatora Promocji. Czas trwania akcji promocyjnej pn. ”Kupon Polecający” jest nieokreślony, co też oznacza, że Organizator Promocji jest uprawniony do jej jednostronnego zakończenia w dowolnym terminie.
 3. Promocja pn. „Kupon Polecający” nie łączy się z innymi, realizowanymi przez Organizatora Promocji w tym samym czasie, akcjami marketingowymi.
 4. ZASADY KORZYSTANIA Z KUPONU POLECAJĄCEGO:
 5. Każdy klient (pacjent) Organizatora Promocji, który zrealizował w jego placówce zabieg usunięcia zaćmy ma możliwość polecenia usług OneDayClinic Sp. z o.o.-Sp.k. dowolnej liczbie osób trzecich potencjalnie zainteresowanych wykonaniem u nich analogicznego zabiegu.
 6. Polecenie polega na przekazaniu Osobie Polecanej wypełnionego formularza Kuponu Polecającego zawierającego na odwrocie dane osobowe w postaci imion i nazwisk Osoby Polecanej oraz Osoby Polecającej.
 7. W przypadku okazania przez Osobę Polecaną Kuponu Polecającego oraz, następnie, skorzystania przez tę osobę ze, świadczonej przez OneDayClinic Sp. z o.o.-Sp.k., usługi polegającej na wykonaniu zabiegu usunięcia zaćmy, Osoba Polecająca otrzymuje od Organizatora Promocji bonifikatę (rabat potransakcyjny) na uprzednio nabytą przez nią usługę usunięcia zaćmy.
 8. Udzielona Osobie Polecającej bonifikata (rabat potransakcyjny) stanowi każdorazowo równowartość kwoty 50 zł i podlega wypłacie przez Organizatora Promocji w formie bezgotówkowej, poprzez uznanie ww. kwoty na wskazanym przez Osobę Polecającą, rachunku bankowym.
 9. Niezależnie o liczby poleconych osób, łączna bonifikata (rabat potransakcyjny) udzielona Osobie Polecającej, stanowiąca iloczyn przekazanych Kuponów Polecających oraz jednostkowej stawki bonifikaty wynoszącej 50 zł, nie może przekroczyć kwoty uprzednio uiszczonej przez tę osobę na rzecz OneDayClinic Sp. z o.o.-Sp.k. tytułem zapłaty za wykonany u niej zabieg usunięcia zaćmy.
 10. Osoba Polecająca nie może skutecznie polecić siebie samej, jako Osoby Polecanej, celem uzyskania bonifikaty (rabatu potransakcyjnego) za wykonany i opłacony uprzednio zabieg usunięcia zaćmy.

 

Wrocław, dnia 6 lutego 2020 r.

Comments are closed.

-A A A+

Irysowa 4, Bielany Wroc.

55-040 Kobierzyce

Godziny otwarcia

Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Adres e-mailowy

biuro@onedayclinic.pl
Zadzwoń Wyślij formularz

Zoperowaliśmy już tysiące pacjentów, zobacz, co sprawiło, że nas wybrali


Pan Waldermar


Pani Małgorzata


Pan Janusz


Pani Basia


Pani Zofia


Pan Roman


Pan Wojciech


Pani Ewa

Zobacz więcej filmów na naszym kanale YouTube

Skuteczne leczenie zaćmy w OneDayClinic

Skuteczne leczenie zaćmy w ODC

Zobacz, co mówią o nas pacjenci