Polityka prywatno┼Ťci

Polityka prywatno┼Ťci

DANE ADMINISTRATORA DANYCH

W ┼Ťwietle obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w jeste┼Ťmy Administratorem pa┼ästwa danych osobowych. Oznacza to, ┼╝e: ODC sp z o.o. sp. k., z siedzib─ů w Bielanach Wroc┼éawskich przy ul. Irysowej 4, 55-040 Kobierzyce, NIP: 8961547749, REGON: 363694079, odpowiada za ich wykorzystanie w spos├│b bezpieczny, zgodny z umow─ů oraz obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Pa┼ästwa dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane przez Administratora danych w celu:

 • zawarcia umowy o sfinansowanie ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej;
 • realizacji umowy sfinansowania ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej;
 • realizacji umowy (przechowywania dokumentacji, jej udost─Öpniania, jak r├│wnie┼╝ realizacji obowi─ůzku informacyjnego);
 • kontaktu telefonicznego w celu realizacji umowy (telefon w sprawie jej potwierdzenia, przesuni─Öcia, odwo┼éania);
 • kontaktu sms w celu realizacji umowy (telefon w sprawie jej potwierdzenia, przesuni─Öcia, odwo┼éania);
 • kontaktu mailowego w celu przes┼éania aktualnych promocji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů.

PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Pa┼ästwa dane mog─ů by─ç przez nas wykorzystywane ze wzgl─Ödu na nasz interes prawny w zwi─ůzku z przes┼éaniem, aktualnych promocji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW, JEŻELI ISTNIEJĄ

Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych s─ů:

 • upowa┼╝nieni pracownicy Administratora danych;
 • podmiot udzielaj─ůcy ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych, je┼╝eli dokumentacja ta jest niezb─Ödna do zapewnienia ci─ůg┼éo┼Ťci ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych;
 • organy w┼éadzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorz─ůdu zawod├│w medycznych;
 • konsultanci krajowi i wojew├│dzcy, w zakresie niezb─Ödnym do wykonywania przez te podmioty ich zada┼ä, w szczeg├│lno┼Ťci nadzoru i kontroli;
 • minister w┼éa┼Ťciwy do spraw zdrowia,
 • s─ůdy, w tym s─ůdy dyscyplinarne, prokuratura, lekarz s─ůdowy;
 • uprawnione na mocy odr─Öbnych ustaw organy i instytucje, je┼╝eli badanie zosta┼éo przeprowadzone na ich wniosek;
 • organy rentowe oraz zespo┼éy do spraw orzekania o niepe┼énosprawno┼Ťci, w zwi─ůzku z prowadzonym przez nie post─Öpowaniem;
 • podmioty prowadz─ůce rejestry us┼éug medycznych, w zakresie niezb─Ödnym do prowadzenia rejestr├│w;
 • zak┼éady ubezpiecze┼ä, za zgod─ů pacjenta;
 • komisje lekarskie podleg┼ée ministrowi w┼éa┼Ťciwemu do spraw wewn─Ötrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpiecze┼ästwa Wewn─Ötrznego lub Agencji Wywiadu, podleg┼éym Szefom w┼éa┼Ťciwych Agencji;
 • osoby wykonuj─ůce zaw├│d medyczny, w zwi─ůzku z prowadzeniem procedury oceniaj─ůcej podmiot udzielaj─ůcy ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych na podstawie przepis├│w o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikat├│w jako┼Ťci, w zakresie niezb─Ödnym do ich przeprowadzenia;
 • wojew├│dzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego post─Öpowania;
 • spadkobiercy w zakresie prowadzonego post─Öpowania przed wojew├│dzk─ů komisj─ů do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
 • Biuro Rachunkowe;
 • Dostawca oprogramowania do prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej;
 • Informatyk w celu utrzymania systemu teleinformatycznego, w kt├│rym przetwarzana jest dokumentacja medyczna elektroniczna;
 • Podmioty przetwarzaj─ůce na podstawie zawartej umowy, w celu realizacji umowy.

W zwi─ůzku z przetwarzaniem Pa┼ästwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do Pa┼ästwa trzeciego.

OKRES, PRZEZ KT├ôRY DANE OSOBOWE B─śD─ä PRZECHOWYWANE, A GDY NIE JEST TO MO┼╗LIWE, KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU

Pa┼ästwa dane osobowe b─Öd─ů przez nas przechowywane przez ca┼éy okres trwania umowy oraz10 lat, licz─ůc od ko┼äca roku kalendarzowego, w kt├│rym zawarto umow─Ö.

DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH

W zwi─ůzku realizacj─ů umowy konieczne jest podanie danych niezb─Ödnych do za┼éo┼╝enia dokumentacji medycznej

Dane osobowe podawane obowi─ůzkowo:

Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych):

 • Imi─Ö i nazwisko pacjenta
 • PESEL pacjenta
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Imi─Ö i nazwisko
 • PESEL

PRAWE OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zwi─ůzku z przetwarzaniem Pa┼ästwa danych osobowych, przys┼éuguje Pa┼ästwu prawo do:

 • dost─Öpu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usuni─Öcia danych ÔÇô w zakresie przewidzianym w obowi─ůzuj─ůcych przepisach prawnych;
 • ograniczenia przetwarzania ÔÇô w zakresie przewidzianym w obowi─ůzuj─ůcych przepisach prawnych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych ÔÇô w zakresie przewidzianym w obowi─ůzuj─ůcych przepisach prawnych;
 • cofni─Öcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez pa┼ästwa zgody bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, kt├│rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego ÔÇô je┼╝eli uznaj─ů Pa┼ästwo, ┼╝e przetwarzanie danych odbywa si─Ö┬áw spos├│b niezgodny z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ICH PROFILOWANIE

W zwi─ůzku z realizacj─ů umowy, Pa┼ästwa dane osobowe mog─ů by─ç przetwarzane poprzez ich profilowanie. Oznacza to, ┼╝e pa┼ästwa dane osobowe podlegaj─ů przetwarzaniu, kt├│re ma na celu realizacj─Ö umowy. O takiej czynno┼Ťci zostan─ů Pa┼ästwo poinformowani przed rozpocz─Öciem takiego procesu przez personel Administratora danych.

INFORMACJA W ZAKRESIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Monitoring┬áwizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia w┼éa┼Ťciwego poziomu bezpiecze┼ästwa fizycznego, obiekt├│w i system├│w, w kt├│rych przetwarzane s─ů informacje b─Öd─ůce w posiadaniu Administratora danych oraz w kt├│rych przechowywane s─ů urz─ůdzenia do ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane [w postaci monitoringu wizyjnego] s─ů na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Og├│lnego rozporz─ůdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w zwi─ůzku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. [Dz. U. poz. 2259 z p├│┼║n.zm] o zasadach zarzadzania mieniem pa┼ästwowym w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 155 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane s─ů przez okres 3 miesi─ůce.

 

-A A A+

Irysowa 4, Bielany Wroc.

55-040 Kobierzyce

Biuro Obsługi Klienta

+48 71 71 22 332

Godziny otwarcia

Pon - Pt: 8:00 - 18:00

Adres e-mailowy

biuro@onedayclinic.pl